Header

Nieuwsbrief

Terugblik 2017 in de nieuwsbrief

In november was het precies een jaar geleden dat wij van Kekerdom naar Dodewaard verhuisden. Een jaar waarin wij absoluut niet hebben stilgezeten. In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2017. Bent u benieuwd wat we gedaan hebben? Lees dan snel verder.PersberichtDe Beijer verplaatst naar Dodewaard

de Beijer Groep B.V. en de Provincie Gelderland hebben overeenstemming bereikt over de verplaatsing van het bouwgrondstoffenbedrijf van Kekerdom naar Dodewaard, waar het bedrijf haar bedrijfsactiviteiten in volle omvang zal voortzetten. Directeuren Han en Willem de Beijer en gedeputeerde Josan Meijers van de Provincie Gelderland zullen eind deze week hiertoe de definitieve handtekeningen zetten.

In het kader van de maatregelen Ruimte voor de Rivier moet de Beijer vanuit Kekerdom verhuizen. De afgelopen jaren hebben de Beijer Groep B.V. en de Provincie Gelderland intensief samengewerkt om het bedrijf en haar veertig medewerkers te verplaatsen. Dit was een complex project waarbij diverse partijen waaronder de Provincie Gelderland, Gemeente Nederbetuwe, DLG en Rijkswaterstaat betrokken waren.
Waalwaard

Op de locatie Waalwaard zullen vanaf komend jaar de nodige werkzaamheden worden verricht, waaronder het graven van een nieuwe invaart, de aanleg van een kade en de inrichting van het terrein.

 
NieuwsHalfverhardingen van de Beijer: 100& natuurlijk

Halfverhardingen zorgen voor een natuurlijke uitstraling en zijn een financieel aantrekkelijk alternatief voor asfalt en bestrating. Ze verbeteren niet alleen de toegankelijkheid van uw locatie maar verlagen ook uw onderhoudskosten.

Meer weten? Neem direct contact met ons op of lees de product flyer halfverhardingenNieuwsOp de dag van de duurzaamheid, 10-10-2014, worden er 3 nieuwe shovels geleverd.

Afgelopen vrijdag, op de Dag van de Duurzaamheid, vond de aflevering plaats van 3 nieuwe shovels.

De laadschoppen Volvo 120 H en Volvo 150 H zijn bestemd voor Kekerdom, een laadschop Volvo 150 H gaat naar de vestiging Duisburg.

Al deze machines voldoen uiteraard aan de nieuwste emissienormen, ze zijn sterker, zuiniger en schoner met een verminderde CO2 uitstoot. Alle machines zijn met centrale vetsmering, slijtvaste banden en high- lift uitgerust. De machine voor Duisburg heeft een overdrukcabine voor gebruik in de hal.

De Beijer kan met deze aanschaf een de komende jaren duurzaam en efficiënt werken.
024def2ec30d0b6241a681a649d816e5.jpg c12ae3c30bc63ee042872dde5df91e64.jpg
NieuwsVergunningen voor locatie Waalwaard ingediend

De vergunningen voor de voorgenomen verhuizing van de Beijer Groep BV naar de Waalwaard in Dodewaard, zijn deze zomer door onze onderneming ingediend. Ook heeft de Provincie Gelderland een aantal vergunningen die betrekking hebben op de Waalwaard bij het bevoegde gezag ingediend. Het gaat om de vergunningverlening voor de volgende werkzaamheden op de locatie Waalwaard:

-Het graven van een nieuwe invaart tussen de bestaande zandwinplas en de Waal.
-Het dempen van de bestaande invaart.
-Het ophogen van de toegangsweg Het ophogen en vergroten van het bedrijfsterrein.
-Het realiseren van een nieuwe opgang naar de dijk Het treffen van een aantal mitigerende maatregelen.

De stukken liggen binnenkort ter inzage; de precieze datum wordt nog bekend gemaakt. De planning is dat de Beijer medio 2016 kan verhuizen naar de Waalwaard..
Heeft u vragen over het vergunningstraject, neem dan contact op met de heer Wim Roijackers (projectleider Waalwaard) Hij is bereikbaar op nummer 0481-439111.

U kunt de stukken binnenkort ook inzien en downloaden via de website.
www.projectradarwaalwaard.nl

3e3a50943e05cad2f737a16b3c048d15.jpg 
NieuwsUITNODIGING INFORMATIEAVOND

Bewoners Dodewaard

Donderdag 10 juli 2014, Aanvang 20:00 uur

Omgevingsvergunning de Beijer Groep BV, locatie de
Waalwaard, Dodewaard

Artikel De Gelderlander: http://www.gelderlander.nl/regio/betuwe/de-beijer-nodigt-omwonenden-dodewaard-uit-1.4436899
Bekijk hier de volledige uitnodiging  
   
NieuwsAanschaf vrachtwagens met verminderde CO2-uitstoot

Op 6 juni 2014 zijn onze nieuwe Volvo vrachtwagens geleverd. De gloednieuwe vrachtwagens zijn uitgerust met euro6 motoren. Deze motoren verminderen de uitstoot van CO2 en zijn daarnaast extreem zuinig. Het Easystop/startsysteem zorgt voor een minimaal verbruik van brandstof. De chauffeurs hebben de juiste training gehad voor veilig, efficiënt en zuinig rijden. Onze logistieke afdeling zorgt elke dag weer voor een optimale indeling van de routes. Duurzaam ondernemen is een speerpunt in onze organisatie.
e1b56bc6407672e4b0f5e7ad4a2da3a9.jpg c13fbebcc3edbee1df96a2558f7c8e62.jpg 3fe52a59ada0553936dd5862333ef835.jpg
   
PersberichtSuccesvolle Themadag "Wat nu als ’t regent?

Kekerdom, mei 2014 – Water in Nederland; het is voor velen een bron van plezier, maar voor sommigen betekent het een bron van overlast. Ondergelopen weilanden, zachte onveilige bermen, metersgrote plassen op parkeerplaatsen en overstromende putten; het zijn verschijnselen die steeds vaker voorkomen. De Themadag op 15 mei jl. van De Beijer Bouwgrondstoffen uit het Gelderse Kekerdom stond geheel in het teken van “water”, namelijk water in relatie tot bouwgrondstoffen, waterpasserende en waterbergende bermen en hoe gaan we er mee om. Bestekschrijvers, architecten en gemeenten werden geïnformeerd over de toepassingen in zowel de stad als in buitengebieden.

Key note spreker van deze dag was Ronald Wentink van ingenieursbureau Tauw. Als senior adviseur watermanagement informeerde hij, vanuit zijn expertise, de deelnemers aan deze dag over regenwaterafvoer en hoe we daar gezamenlijk op een slimme manier mee om kunnen gaan. Na alle regen van de afgelopen weken een actueel thema. Toehoorders konden volop met watergerelateerde vragen bij hem terecht.

Deze themadag heeft voor de Beijer Bouwgrondstoffen nog een “groen” tintje gekregen. Landschapsarchitect Nico Wissing, grondlegger van NL Greenlabel, reikte het NL Greenlabel B duurzaamheidscertificaat uit voor de Quarzitische Grauwacke van de Beijer. Hiermee heeft de Quarzitische Grauwacke van de Beijer officieel het NL Greenlabel B behaald.

De themadag werd georganiseerd met een aantal partners van de Beijer Bouwgrondstoffen BV die tijdens deze dag door middel van presentaties hun producten op dit gebied toonden. Klostermann Nederland BV toonde zijn waterzuiverende bestrating wat de rol van een juiste ondergrond kan betekenen voor een juiste waterafvoer. Van de Bijl & Heierman BV verzorgde een presentatie op het gebied van berm- & halfverhardingen en de GKB Groep BV ging in op waterbergende techniek onder sportvelden.

Een rondleiding over het bedrijfsterrein van De Beijer Bouwgrondstoffen BV maakte onderdeel uit van het gehele programma. Bekijk hier alle foto's.
12214f932eafb3c272794f6b4a47df5e.jpgeda991b195116fb9c0f96a32ba9aaf32.jpg43612416024dc65f23ee79262158f864.jpg
   
Liberation RouteZwerfkeien voor Liberation Route

De Beijer levert zwerfkeien (graniet findlinge) voor de Liberation Route. De Liberation Route volgt het pad dat de geallieerden bewandelden tijdens de bevrijding van Europa. De route begint bij Normandië en loopt via Noord-Brabant, Nijmegen, Arnhem en de Zuid-Veluwe richting Berlijn. Deze gebieden speelden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een hoofdrol op het wereldtoneel. De Liberation Route laat u beleven wat zich in 1944 en 1945 afspeelde in Noord-Brabant, rondom Arnhem en Nijmegen en op de Veluwe. Op ruim 80 locaties in de wijde omgeving liggen veldkeien, de zogenoemde luisterplekken. Op iedere luisterplek is een hoorspel te beluisteren over de indrukwekkende belevenissen van één of meerdere personen in de jaren 1944-1945.
d452a7a32d421ba5c92d04f03cfb62b1.jpg
Artikel Cobouw 21 maart 2014Artikel "Cobouw" uit "De Gelderlander" 21 maart 2014.

Lees het artikel
 
 NL Greenlabel

De Beijer strijdt met NL Greenlabel voor duurzaamheid

De Beijer Groep BV is partner geworden van duurzaamheidsplatform NL Greenlabel. Hierdoor draagt de Beijer letterlijk en figuurlijk een steentje bij aan een duurzame buitenruimte. De mensen van het duurzaamheidslabel NL Greenlabel is opgevallen dat de Beijer Groep BV over vele duurzame producten beschikt. Bijvoorbeeld ons eigen product Quarzitische Grauwacke wordt al jarenlang duurzaam toegepast in de openbare ruimte. 

Quarzitische Grauwacke officiële toewijzing NL Greenlabel

Een eerste belangrijke stap in het partnerschap is dat Quarzitische Grauwacke voortaan officieel valt onder het duurzaamheidslabel NL Greenlabel. Klanten van onze Grauwacke producten kunnen door dit label kiezen voor een aantoonbare duurzame oplossing in de openbare ruimte. Hier zijn we vanzelfsprekend enorm trots op. 

De Beijer en NL Greenlabel gaan gezamenlijk een levende en duurzame buitenruimte stimuleren!

NL Greenlabel

Lodewijk Hoekstra, Nederlands bekendste tuinman (Eigen Huis & Tuin) en landschapsontwerper Nico Wissing, zijn de oprichters van NL Greenlabel, een platform voor bedrijven en organisaties die de buitenruimte blijvend willen verduurzamen.

Lodewijk & Nico: ‘Onze drijfveer is om een buitenruimte  te creëren waarin het goed leven is en waarin de toepassing van duurzame materialen en producten vanzelfsprekend is. Het doel van NL Greenlabel is om zo de footprint van de inrichting van de buitenruimte te verminderen en de buitenruimte meetbaar te verduurzamen. Samen met ingenieursbureau Royal Haskoning DHV is hiervoor een  duurzaamheidslabel ontwikkeld.  

 

 

b88cb68fbc75b5b3198ac3a5a007ccac.jpg
841a82616ac2a7f5222addfb315fa838.jpg
 Persbericht 19 maart

KROONBESLUIT ONTEIGENING DE BEIJER

In het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier zijn er afspraken gemaakt over waterstandverlagende en rivierverruimende maatregelen op verschillende plaatsen in Nederland. De Millingerwaard in Kekerdom is één van die plaatsen. In dit gebied wordt - naast rivierverruiming en een waterstandverlaging van 9 cm - ook meer ruimte gegeven voor natuur en recreatie. Dit heeft tot gevolg dat De Beijer op termijn zal moeten vertrekken  uit de Millingerwaard.
Tegen deze achtergrond zijn er intensieve gesprekken gevoerd met de Beijer Groep BV gericht op een bedrijfsverplaatsing naar de locatie “De Waalwaard”  te Dodewaard.

Millingerwaard
Om er zeker van te kunnen zijn dat de waterstandverlagende en rivierverruimende maatregelen in de Millingerwaard genomen kunnen worden, heeft de provincie Gelderland in april vorig jaar wel alvast de Kroon verzocht de bedrijfslocatie van de Beijer Groep BV in Kekerdom aan te wijzen voor onteigening. Dit heeft de Kroon gedaan met een Koninklijk Besluit, dat vandaag is gepubliceerd in de Staatscourant. Met dit besluit is het de provincie toegestaan een onteigeningsprocedure bij de rechter te starten voor de grondverwerving.
De inspanningen van De Beijer en de Provincie Gelderland blijven erop gericht de verhuizing van het bedrijf naar de locatie Waalwaard in Dodewaard mogelijk te maken. Het besluit van de Kroon vormt hier geen beperking om van de locatie Waalwaard een passende alternatieve locatie voor De Beijer te maken.

Grondverwerving
Het doel van de Provincie Gelderland is om de terreinen  van De Beijer in haar eigendom te krijgen. De gesprekken tussen De Beijer en de Provincie Gelderland over eigendomsoverdracht gaan onverminderd voort. Mede doel is ook meer duidelijkheid te krijgen over de schadeloosstelling alsmede blijft gezamenlijk doel van  beide partijen om er uit te komen.

Waalwaard
De Beijer en de Provincie Gelderland  zijn in vergevorderde gesprekken over hervestiging van het bedrijf op de locatie Waalwaard in Dodewaard. Binnenkort zal er een gezamenlijke vergunningaanvraag (voor onder meer de Omgevingsvergunning, de Waterwet en de Natuurbeschermingswet) ingediend worden.

Planning
De Beijer Groep BV gaat ervan uit medio 2016 in de Waalwaard operationeel te kunnen zijn, en haar activiteiten hier voort te zetten.

 
   

Spider Stones – Een web vol natuurlijke speelaanleidingen!


Waan je als Spiderman in het stenentijdperk van Fred Flintstone! Klimmen en klauteren is voor de kids nog nooit zo leuk geweest door het vernieuwende speeltoestel Spider Stones. Ontdek het natuurlijke speeltoestel!

Wat is Spider Stones?
Spider Stones is een afwisselende opstelling van grote en kleine zwerfkeien die door uitdagende speelaanleidingen (speelopties) met elkaar zijn verbonden. De (graniet) zwerfkeien hebben zich in de afgelopen miljoenen jaren gevormd tot mooie afgeronde zwerfkeien met ieder een unieke uitstraling. Door de ronde vormen zijn ze ideaal als klim- en speelobject. Elk gewenste opstelling/patroon kan worden gemaakt rekening houdend met de doelgroep en beschikbare ruimte op een terrein. De kinderen zullen zich in een web van verschillende speelmogelijkheden bevinden. De keuze is reuze in een stenentijdperk!

Speelplezier zonder onderhoudskosten!
De steenachtige materialen hebben geen onderhoud nodig en gaan nog duizenden jaren mee. De verbindingen zijn gemaakt van duurzame producten en hoge kwaliteit RVS. Gegarandeerd veel speelplezier voor jong en oud!

Spider Stones van De Beijer Groep BV is deelnemer aan de Pleisureworld Award 2013! Meer informatie kunt u vinden op: www.debeijerbv.com. Bezoek het Pleisureworld Award Paviljoen op de Recreatie Vakbeurs Hardenberg van 5 t/m 7 november en stem op uw favoriete innovatie.

Lees het artikel op PleisureWorld.

Lees het artikelArtikel in Recreatief Totaal, nummer 4, 2013

 

 

 

 

Van Steengroeve tot thematisering.

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.

 

 

 

 

157034ec8837cfce4427a1d88368f2cc.jpg

Toverkeien van De Beijer in de Gelderlander


Bouwstoffenleverancier De Beijer uit Kerkerdom hielp attractiepark Toverland aan een partij 'magische keien'

Lees het hele artikel.

Download

Project Toverland

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van het Toverland-project is er een artikel verschenen in de Cobouw. Editie 25 maart 2013.

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen

af0644ddcc8d55106d9144b3c036f497.jpg

Project Toverland:
De Magische Vallei en de keien van de Beijer

 

 

 

 

 

De Beijer Bouwgrondstoffen BV draagt zijn steentje bij om de Magische Vallei om te toveren tot de grootste sensatie van 2013! In onze groeve in Bürgen (Duitsland) wordt hard gewerkt om de Mosel Grauwacke speciaal te produceren voor dit project. Ruud Moors van Toverland vertelt over het project en de samenwerking.

Ook in het najaar (van 2012) is het bij Toverland in Sevenum (Limburg) topdrukte geweest. “Er wordt namelijk druk gebouwd aan de nieuwe uitbreiding van het park”, vertelt Ruud Moors hoofdgroenvoorziening van Toverland. “Het nieuwe themagebied genaamd ‘De Magische Vallei’ is een uitbreiding van het bestaande buitengebied met maar liefst acht nieuwe attracties en meerdere horeca voorzieningen”.

Lees het artikel

da16b0fec0214e2f9ca179e0854767cc.jpg

Artikel in GWW-Totaal: Grauwacke breuksteen voor FC Twente

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van deelname van de Beijer Bouwgrondstoffen BV aan de Infra Relatiedagen te Hardenberg van 5 t/m 7 februari, is er een artikel geplaatst over de leverantie van onze Grauwacke breuksteen aan het FC Twente-stadion in de beurs-editie van GWW-totaal. De GWW-Totaal is een praktijkblad voor de grond- weg en waterbouw.

Lees het artikel

8a29bd4ad005eca59037ccd46b991093.jpg

Succesvolle beurs InfraTech 2013

 

 

 

 

 

 

Van 15 januari t/m 18 januari hebben wij deelgenomen aan de InfraTech 2013.

Wij bedanken u graag voor uw bezoek aan de beursstand van de Beijer Groep BV tijdens de InfraTech 2013 te Rotterdam. Wij kijken terug op een geslaagde beurs. Erg leuk om te zien dat vele bekende gezichten de weg naar onze stand wisten te vinden. Daarnaast zijn wij blij met de interesse van nieuwe relaties die zijn aangeboord.


Heeft u nog vragen over onze producten en diensten, schroom dan niet om contact op te nemen met ons verkoopteam op 0481 - 439160.

Wij kijken alvast uit naar de InfraTech van 2015!

033193d0921782ef8c5a704f77eb7a12.jpg

Officiële naamswijziging:

de Beijer Bouwgrondstoffen BV

 

 

 

 

 

 

De Beijer is al meer dan 55 jaar actief op het gebied van winning, handel en transport van bouwgrondstoffen. Om beter te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen gaan de handelsactiviteiten van de Beijer Kekerdom BV per 1 januari 2013 opereren onder de naam de Beijer Bouwgrondstoffen BV. Een nieuwe naam die duidelijk aangeeft waar wij voor staan; Handel in bouwgrondstoffen! In ons organogram ziet u de nieuwe situatie in beeld gebracht.

In vaktijdschrift Grond/Weg/Waterbouw, nummer4 van 2012 staat een uitvoerig interview over de naamswijziging met onze directeur Han de Beijer.

Lees het artikel

 

 

Winnaar prijsvraag Infra Relatiedagen

 

 

 

 

 

 

Op de Infra Relatiedagen in Gorinchem hebben verschillende bezoekers aan de stand van de Beijer Bouwgrondstoffen deelgenomen aan een prijsvraag. Het raden van het juiste aantal stenen (Grauwacke 8/16 mm) in een glazen pot. Het juiste aantal was 428 stuks. De heer Hoogstraten van de firma Vink is als winnaar uit de bus gekomen. Hij wist exact het juiste aantal te raden. Wij willen u bedanken voor de deelname aan onze prijsvraag en het bezoek aan onze stand op de Infra Relatiedagen te Gorinchem. Wij zien u graag weer verschijnen op onze stand tijdens de Infratech 2013 van 15 t/m 18 januari te Rotterdam in de Ahoy.

 

9165533335df093f1f825de47ea7508b.jpg

De steur is terug in de Waal

 

 

 

 

 

 

Artikel "De steur is terug in de Waal" uit "De Gelderlander" 12 mei 2012.

Lees het artikel
19ef20432809e4d5867c88e003f589d9.jpg

Volvo L150G wint nek aan nek race

 

 

Artikel in de Kuiken Reporter over het gebruik van de Volvo L150G door MSB Grind en Zand VOF

 

 

Lees het hele artikel.

Download

De Beijer en de nieuwe Nederlandse Steur!

 

 

 

 

 

 

 

 

De Beijer levert een belangrijke bijdrage aan het uitzetten van de Atlantische Steur. Op 10 mei aanstaande zetten het Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland en Ark Natuurontwikkeling 50 exemplaren uit in “kraamkamer” de Kaliwaal bij Kekerdom, de ontzandingsplas van de Beijer die in een directe verbinding staat met de Waal en de Rijn.

Dit gebeurt ter viering van het vijftigjarig bestaan van het Wereld Natuur Fonds.

www.sportvisserijnederland.nl
www.ark.eu
www.wnf.nl

Lees het artikel ...
b3ac8d9c7cd28e2184e02214da0b598d.jpg

Eerste schip

 

 

 

 

 

Op vrijdag 6 april 2012 is het eerste schip geladen. Een moment waar we met veel mensen naar uit hebben gekeken: is hetgeen haalbaar wat we bedacht hebben? En het klopte precies. De indrukwekkende foto’s van laden tot lossen kunt u hier bekijken. www.msbgrindenzand.nl897c6a5326a42b9b8de98db7334075d4.jpg

Plotsklaps een plas

 

 

 

 

 

 

 

Gisteren ging de grootscheepse zandwinning in Lent echt van start, maar het dorp is opeens al een plas rijker, midden boven in de foto. Als voorbereiding op het aanleggen van drie grote plassen is ten noorden van Lent op een stuk land de klei afgegraven. Omdat de Waal hoog staat, kwam het perceel meteen al onder water te staan. Rechts ervan ligt een oude plas, van waaruit een zandzuiger begint met het oppompen van de miljoenen tonnen zand en grind. Dat gaat naar de scheidingsinstallatie aan de andere kant van de Prins Mauritssingel.

Lees het vervolg

 

d74a7ae912fbea629740d89c0241592b.jpg

Artikel in “Spronglevend” maart 2012

 

 

 

 

 

Een goede buur is beter.

Lees het artikel
e5d66e89d7e48c1dbb52e836514e86b6.jpg

Opening Zandwinning Landschapszone te Lent

 

 

 

 

 

Op 9 maart heeft de officiële opening plaatsgevonden van de nieuwe zandwinning in Lent. De winning is een projekt van MSB grind & zand vof. MSB is een combinatie van 3 marktpartijen die samenwerken binnen dit projekt. Deze drie partijen zijn MNO Wegen, Spaansen Grondstoffen & Logistiek BV en de Beijer Bouwgrondstoffen BV. Op deze dag heeft Wethouder Jan van der Meer van de Gemeente Nijmegen het startsein gegeven. Het project omvat de realisatie van ca. 150 ha natuur- en recreatiegebied ten noorden van Nijmegen in de nieuwe woonomgeving de Waalsprong. In totaal zal er ca. 60 ha water worden gerealiseerd over 3 plassen. In 2020 is het gebied klaar.4924f31dfba518bdc1fa60331c12f458.jpg

W. de Beijer sr. 80 jaar

 

 

 

 

 

 

 

De medewerkers de Beijer Groep BV feliciteren de heer W. de Beijer sr. met zijn 80e Verjaardag!
De oprichter van ons bedrijf, de heer Wil de Beijer is op 22 november 2011 80 jaar oud geworden. Wij feliciteren hem van harte met het bereiken van deze leeftijd!

In 1956 heeft de heer de Beijer sr. het bedrijf opgericht, destijds nog aan de Rijnkade te Arnhem Inmiddels is het bedrijf in de afgelopen jaren uit gegroeid met aktiviteiten op het gebied van handel, produktie en logistiek van bouwgrondstoffen met vestigingen in Nederland en Duitsland. Tot op de dag van vandaag is de heer De Beijer betrokken bij de organisatie.

 

694d5ca2cd8b0949165d20c363315ea7.jpg

Zand en grind winnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobouw
Medewerkers van B&D Process Equipment uit Rotterdam monteren een transportband aan de zand-grind-classificeerinstallatie bij het Plassengebied Landschapszone Nijmegen. De bouw van de installatie is half augustus begonnen en eind dit jaar wordt die turnkey opgeleverd aan MSB Grind en Zand. In het gebied Waalsprong, ten noorden van Nijmegen, wordt aan beide zijden van de A325 een natuurgebied met drie plassen aangelegd. Uit de plassen wordt grind en industriezand gewonnen.

MSB Grind en Zand, een combinatie van MNO Vervat Wegen uit Nieuw-Vennep, Spaansen Grondstoffen en Logistiek uit Winkel en De Beijer Bouwgrondstoffen BV, voert het project Plassengebied Landschapszone uit. MNO verzorgt de aanleg en het onderhoud van het gebied. Spaansen gaat de zandwinningsactiviteiten uitvoeren. En De Beijer Bouwgrondstoffen BV verzorgt de verkoop van de gewonnen materialen. Het project, in opdracht van gemeente Nijmegen, is dit voorjaar gestart en heeft een looptijd van circa tien jaar. Na afloop wordt de installatie weer afgebroken.

 

fda515013c0c742c8d7e4b30fa6b9658.jpg

Recreatiesector gaat het stenen tijdperk in – het einde van asfalt

 

 

 

 

Als het aan De Beijer ligt gaat de recreatiesector het ‘stenen tijdperk’ in. In de branche van verhardingen van paden en wegen staan de ontwikkelingen niet stil.

bron:www.pretwerk.nl

 

 

 

f59adf654e4d7057bf02e2a6008e698f.jpg

Alle halfverhardingen op een rij

 

 

Het vakantieseizoen van 2011 loopt langzaam ten einde wat betekent dat er weer een rustigere periode aanbreekt. Een goed moment dus om u te laten informeren over de ontwikkelingen in de markt en de daarbij horende voorbereidingen te treffen voor het nieuwe seizoen

 

Lees het hele artikel.

Download

Activiteiten van De Beijer geen belemmering voor het vestigen van de zeldzame zwarte ooievaar

 

 

 

Zwarte ooievaar vindt weg naar de rivieren
In de Millingerwaard in natuurgebied Gelderse Poort van Staatbosbeheer zijn zwarte ooievaars gezien. Niet alleen is de vogel zelf zeldzaam, maar hij is ook hét symbool is van de nieuwe natuurontwikkeling in dit gebied (Plan Ooievaar). Er zijn meerdere zwarte ooievaars in het gebied gezien, waaronder in elk geval een ouder en een éénjarig jong. "Een droom die werkelijkheid wordt en ik hoop dat ze snel gaan broeden", aldus boswachter Gerrit van Scherrenburg.

bron:www.staatsbosbeheer.nl

 

66fdb0c9dfa2f1f1bfefd59e941b0988.jpg

Hal Merzig

 

 

 

 

 

Nieuwe hal verkoop bouwmaterialen/natuursteen in Merzig00af4d217e93296d60534516e43f9fad.jpg

Nieuw ballastbed voor spoorlijn Dierenpark Amersfoort

 

 

 

Historie
In het Dierenpark Amersfoort werd vanaf het begin KEIhard gewerkt. Het begon in 1948 als private onderneming met een klein dierenpark, geleid door de oprichters met een grote passie voor dieren. In het prachtige bosgebied Birkhoven werd 8 hectare van de KEI gemeente Amersfoort gepacht en aldaar tussen de oude beuken en eiken een prachtig dierenpark gerealiseerd.

 

Lees het hele artikel.

Download

Landschapszone Nijmegen

 

 

 

 

 

 

Plassengebied Landschapszone Nijmegen
De landschapszone wordt een groot groen en waterrijk natuur- en recreatiegebied van ca. 150 ha. in het nieuwe stadsdeel Nijmegen-Noord, beter bekend als de Waalsprong. Midden in het gebied komen drie grote waterplassen, samen ongeveer 60 ha. groot. Het project Realisatie Plassengebied Landschapszone zal worden uitgevoerd door MSB Grind & Zand v.o.f. , een combinatie van de bedrijven MNO Vervat, Spaansen en de Beijer. MNO voert de werkzaamheden op het gebied van aanleg en onderhoud uit, Spaansen zal de winningsactiviteiten uitvoeren en de Beijer zorgt voor de afzet en verkoop van de vrijkomende grondstoffen. Het project start in het voorjaar 2011 en heeft een looptijd van ca. 10 jaar.

 

a8b3a7d87a5dc300a93ed388054a70d2.jpg

Herhuisvesting

 

 

 

 

 

Bewoners Dodewaard bezoeken de Beijer in Kekerdom
Vanwege de mogelijke verhuizing van onze locatie Kekerdom naar Dodewaard hebben wij voor de inwoners van Dodewaard en andere belangstellenden onze deuren opengesteld. Op vrijdagmiddag 29 april jl. bezochten ca. 30 belangstellenden ons bedrijf in Kekerdom. Naast een aantal inwoners waren ook wethouders en raadsleden van de Gemeente Nederbetuwe en Statenleden van de Provincie Gelderland aanwezig.

 

Lees het hele artikel.

Download

Herhuisvesting

 

 

 

 

Waarom moet De Beijer verhuizen?
In het kader van de wet ruimte voor rivieren is de Millingerwaard aangewezen als een van de gebieden die hiervoor in aanmerking komt. Door deze maatregel moet De Beijer uit Kekerdom verhuizen. Sinds enkele jaren is de onderneming in gesprek met overheden om tot een voor het bedrijf passende alternatieve locatie te komen.

 

Lees het hele artikel.

Download

Graustabiel

 

 

 

 

Verharding voor fietspaden, wandelpaden en zandwegen met een
natuurlijke uitstraling!
Graustabiel
   
   
   
   
   

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures