Header

Geschiedenis
In 1956 heeft de heer W. de Beijer sr. in Arnhem de basis gelegd voor de huidige groep de Beijer Groep BV. Sinds de oprichting is de groep sterk gegroeid. In de loop der jaren exploiteerde de heer De Beijer sr. op diverse plaatsen zand- en grindafgravingen. Hierbij verzorgde hij ook het transport per schip en per as. Inmiddels voeren de zoons van de oprichter, Han en Willem de Beijer, de leiding over het bedrijf.

de Beijer Groep BV is gevestigd in Dodewaard. Daar bevindt zich ook ons grote opslagterrein van 9 hectare. We beschikken wij over moderne laad-, los- en overslagfaciliteiten aan een grootscheeps vaarwater, waar binnenvaartschepen af-  en aanvaren.
de Beijer Groep BV heeft een rijke historie. De groep was betrokken bij de bouw van veel bijzondere projecten zoals de Deltawerken, de werkzaamheden aan de Nieuwe Waterweg en aan de verdieping van de Rijn tussen Koblenz en Bingen. Maar ook nu is de groep voortdurend betrokken bij grote en spraakmakende civieltechnische en infrastructurele projecten zoals de uitbreiding van de Maasvlakte en de Maeslantkering.

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures